Vở bài tập Toán lớp 1 – Bài 52: Đo độ dài trang 28,29

Hoc2K sẽ hướng dẫn các bạn học sinh giải Vở bài tập Toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều – Bài 52: Đo độ dài trang 28,29. Giúp các bạn học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1.

Bài 1 Trang 28 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 52: Đo độ dài - Hình 1
Bài 52: Đo độ dài – Hình 1

Hướng dẫn giải Bài 1 Trang 28 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 52: Đo độ dài - Hình 2
Bài 52: Đo độ dài – Hình 2

Bài 2 Trang 29 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 52: Đo độ dài - Hình 3
Bài 52: Đo độ dài – Hình 3

Hướng dẫn giải Bài 2 Trang 29 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 52: Đo độ dài - Hình 4
Bài 52: Đo độ dài – Hình 4

Bài 3 Trang 29 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 52: Đo độ dài - Hình 5
Bài 52: Đo độ dài – Hình 5

Hướng dẫn giải Bài 3 Trang 29 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 52: Đo độ dài - Hình 6
Bài 52: Đo độ dài – Hình 6
User Rating: 5 (1 vote)
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Hoc2K.Vn - Học Online
Logo