Vở bài tập Toán Lớp 1 – Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 4,5

Hoc2K sẽ hướng dẫn các bạn học sinh và quý phụ huynh giải Vở bài tập Toán Lớp 1 tập 2 Cánh Diều – Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 4,5. Vui lòng chọn mục lục bài ở bên dưới để có thể theo dõi giải bài tập của riêng từng bài một cách dễ dàng.

Bài 1 Trang 4 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Các em nhìn hình và đếm, sau đó điền các số thích hợp vào ô trống

Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 - Hình 1
Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 – Hình 1

Hướng dẫn giải Bài 1 Trang 4 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Đáp án: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Hướng dẫn giải Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 - Hình 2
Hướng dẫn giải Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 – Hình 2

Bài 2 Trang 4 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Các em nhìn hình và đếm, sau đó điền các số thích hợp vào ô trống

Hướng dẫn giải Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 - Hình 3
Hướng dẫn giải Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 – Hình 3

Hướng dẫn giải Bài 2 Trang 4 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Đáp án: 11, 14, 15, 12

Hướng dẫn giải Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 - Hình 4
Hướng dẫn giải Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 – Hình 4

Bài 3 Trang 5 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Các em nhìn hình và đọc chữ, điền số thích hợp vào ô trống

Hướng dẫn giải Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 - Hình 5
Hướng dẫn giải Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 – Hình 5

Hướng dẫn giải Bài 3 Trang 5 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Đáp án: 12, 15, 16, 11, 14, 13

Hướng dẫn giải Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 - Hình 6
Hướng dẫn giải Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 – Hình 6

Bài 4 Trang 5 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Các em nhìn hình và sau đó điền các số thích hợp vào ô trống

Hướng dẫn giải Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 - Hình 7
Hướng dẫn giải Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 – Hình 7

Hướng dẫn giải Bài 4 Trang 5 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Đáp án:

Hàng trên: 11, 12, 13, 14, 15, 16

Hàng dưới: 16, 15, 14, 13, 12, 11

Hướng dẫn giải Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 - Hình 8
Hướng dẫn giải Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 – Hình 8

Bài 5 Trang 5 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Xem tranh rồi đếm số bánh mỗi loại

Hướng dẫn giải Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 - Hình 9
Hướng dẫn giải Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 – Hình 9

Hướng dẫn giải Bài 5 Trang 5 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Đáp án: 15, 13, 16

Hướng dẫn giải Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 - Hình 10
Hướng dẫn giải Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 – Hình 10
User Rating: 5 (1 vote)
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Hoc2K.Vn - Học Online
Logo