Vở bài tập Toán lớp 1 – Bài 54: Em ôn lại những gì đã học trang 32,33,34

Hoc2K sẽ hướng dẫn các bạn học sinh giải Vở bài tập Toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều – Bài 54: Em ôn lại những gì đã học trang 32,33,34. Giúp các bạn học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1.

Bài 1 Trang 32 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 54: Em ôn lại những gì đã học - Hình 1
Bài 54: Em ôn lại những gì đã học – Hình 1

Hướng dẫn giải Bài 1 Trang 32 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 54: Em ôn lại những gì đã học - Hình 2
Bài 54: Em ôn lại những gì đã học – Hình 2

Bài 2 Trang 32 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 54: Em ôn lại những gì đã học - Hình 3
Bài 54: Em ôn lại những gì đã học – Hình 3

Hướng dẫn giải Bài 2 Trang 32 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 54: Em ôn lại những gì đã học - Hình 4
Bài 54: Em ôn lại những gì đã học – Hình 4

Bài 3 Trang 33 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 54: Em ôn lại những gì đã học - Hình 5
Bài 54: Em ôn lại những gì đã học – Hình 5

Hướng dẫn giải Bài 3 Trang 33 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 54: Em ôn lại những gì đã học - Hình 6
Bài 54: Em ôn lại những gì đã học – Hình 6

Bài 4 Trang 33 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 54: Em ôn lại những gì đã học - Hình 7
Bài 54: Em ôn lại những gì đã học – Hình 7

Hướng dẫn giải Bài 4 Trang 33 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 54: Em ôn lại những gì đã học - Hình 8
Bài 54: Em ôn lại những gì đã học – Hình 8

Bài 5 Trang 34 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 54: Em ôn lại những gì đã học - Hình 9
Bài 54: Em ôn lại những gì đã học – Hình 9

Hướng dẫn giải Bài 5 Trang 34 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 54: Em ôn lại những gì đã học - Hình 10
Bài 54: Em ôn lại những gì đã học – Hình 10

Bài 6 Trang 34 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 54: Em ôn lại những gì đã học - Hình 11
Bài 54: Em ôn lại những gì đã học – Hình 11

Hướng dẫn giải Bài 5 Trang 34 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Các em học sinh tự thực hành đo và điền kết quả vào ô trống

User Rating: 5 (1 vote)
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Hoc2K.Vn - Học Online
Logo