Hình vuông là gì? Công thức chu vi, diện tích hình vuông

Hình vuông là gì? Công thức chu vi, diện tích hình vuông. Dưới đây là bài viết của Hoc2K sẽ giúp bạn hiểu thêm về hình vuông. Rất mong bạn đọc tham khảo.

Hình vuông là gì?

Hình vuông là một hình học có bốn cạnh bằng nhau và góc trong đều là góc vuông. Để nhận biết một hình vuông, ta có thể dựa vào các đặc điểm sau đây: cạnh của hình vuông có độ dài bằng nhau, góc giữa hai cạnh liên tiếp là góc vuông (90 độ), và các đường chéo của hình vuông có cùng độ dài.

Hình vuông
Hình vuông

Từ định nghĩa này có thể thấy rằng:

Hình vuông là một loại hình chữ nhật đặc biệt, có đặc điểm là có bốn cạnh có độ dài bằng nhau.
Hình vuông có bốn góc vuông.

Tính chất hình vuông?

Hình vuông là một loại hình học đặc biệt có đầy đủ các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi:

Hai đường chéo bằng nhau, vuông góc và giao nhau tại trung điểm của mỗi đường.
Có 2 cặp cạnh song song.
Có 4 cạnh bằng nhau.
Có một đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp đồng thời. Hai đường tròn này có tâm trùng nhau và là giao điểm của hai đường chéo của hình vuông.
Một đường chéo sẽ chia hình vuông thành hai phần có diện tích bằng nhau.
Giao điểm của các đường phân giác, trung tuyến và trung trực đều trùng tại một điểm.
Tính chất hình vuông
Tính chất hình vuông

Riêng từng tính chất này đều đặc biệt và mang tính quan trọng trong việc nghiên cứu và ứng dụng của hình vuông. Bên cạnh đó cũng giúp hỗ trợ các bạn học sinh giải một số bài tập liên quan đến hình vuông.

Dấu hiệu nhận biết hình vuông

Nếu một hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau, thì đó là một hình vuông.
Nếu một hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau, thì đó cũng là một hình vuông.
Nếu một hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc, thì đó cũng là một hình vuông.
Nếu một hình thoi có một góc vuông, thì đó là một hình vuông.
Nếu một hình thoi có hai đường chéo bằng nhau, thì đó cũng là một hình vuông.

Công thức tính chu vi hình vuông

Chu vi của một hình vuông là tổng độ dài của bốn cạnh của nó hoặc có thể tính bằng 4 lần độ dài một cạnh của hình vuông đó.

Công thức chu vi hình vuông

P = a x 4

ký hiệu
P: Chu vi hình vuông
a: Độ dài cạnh hình vuông

Công thức tính diện tích hình vuông

Công thức diện tích hình vuông

S = a x a = a^2

ký hiệu
S: Diện tích hình vuông
a: Độ dài cạnh hình vuông

Kết luận

Trên đây là một bài viết giới thiệu về hình vuông, bao gồm công thức tính chu vi và diện tích của hình vuông, được Hoc2K chia sẻ nhằm mang tính chất tham khảo cho bạn đọc.

User Rating: 5 (2 votes)

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Hoc2K.Vn - Học Online
Logo