Vở bài tập Toán lớp 1 – Bài 40: Các số 17, 18, 19, 20 trang 6,7

Hoc2K sẽ hướng dẫn các bạn học sinh giải Vở bài tập Toán lớp 1 tập 2 Cánh DiềuBài 40: Các số 17, 18, 19, 20 trang 6,7. Giúp các bạn học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1.

Bài 1 Trang 6 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 40: Các số 17, 18, 19, 20 trang 6,7 - Hình 1
Bài 40: Các số 17, 18, 19, 20 trang 6,7 – Hình 1

Hướng dẫn giải Bài 1 Trang 6 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 40: Các số 17, 18, 19, 20 trang 6,7 - Hình 2
Bài 40: Các số 17, 18, 19, 20 trang 6,7 – Hình 2

Bài 2 Trang 6 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 40: Các số 17, 18, 19, 20 trang 6,7 - Hình 3
Bài 40: Các số 17, 18, 19, 20 trang 6,7 – Hình 3

Hướng dẫn giải Bài 2 Trang 6 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 40: Các số 17, 18, 19, 20 trang 6,7 - Hình 4
Bài 40: Các số 17, 18, 19, 20 trang 6,7 – Hình 4

Bài 3 Trang 7 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 40: Các số 17, 18, 19, 20 trang 6,7 - Hình 5
Bài 40: Các số 17, 18, 19, 20 trang 6,7 – Hình 5

Hướng dẫn giải Bài 3 Trang 7 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 40: Các số 17, 18, 19, 20 trang 6,7 - Hình 6
Bài 40: Các số 17, 18, 19, 20 trang 6,7 – Hình 6

Bài 4 Trang 7 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 40: Các số 17, 18, 19, 20 trang 6,7 - Hình 7
Bài 40: Các số 17, 18, 19, 20 trang 6,7 – Hình 7

Hướng dẫn giải Bài 4 Trang 7 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 40: Các số 17, 18, 19, 20 trang 6,7 - Hình 8
Bài 40: Các số 17, 18, 19, 20 trang 6,7 – Hình 8

Bài 5 Trang 7 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 40: Các số 17, 18, 19, 20 trang 6,7 - Hình 9
Bài 40: Các số 17, 18, 19, 20 trang 6,7 – Hình 9

Hướng dẫn giải Bài 5 Trang 7 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 40: Các số 17, 18, 19, 20 trang 6,7 - Hình 10
Bài 40: Các số 17, 18, 19, 20 trang 6,7 – Hình 10
User Rating: 5 (1 vote)
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Hoc2K.Vn - Học Online
Logo